ప్రభాసమాయె!

సిలికానాంధ్ర మనబడి అమెరికాలో ఉన్న పిల్లలకి తెలుగు నేర్పడానికి విశేషమైన కృషి చేస్తోంది. కేవలం తెలుగు రాయడం, చదవడం, మాట్లాడడం నేర్పడమే కాక తెలుగు సాహిత్యాన్ని, సంస్కృతిని … మరిన్ని

“ఇంద్ర” కందాలు!

సిలికానాంధ్రా  మనబడిలో ఈ మధ్య “ప్రభాసం” తరగతికి పాఠాలు చెప్పడం మొదలెట్టాను. దాంతో చాన్నాళ్ళ తరువాత అలంకారాలూ, ఛందస్సూ, తెలుగు పద్యాలూ చదివే అవకాశం కలిగింది. పద్యం … మరిన్ని