ఉత్సవం

మా బంధువుల్లో ఒకరు వాళ్ళ బ్యాంకు get-together కోసం కొన్ని వాక్యాలు రాయమంటే చిన్న కవితలాంటిదొకటి రాశాను! అందరమొకటై అల్లుకుపోయే స్నేహపు సొగసొక ఉత్సవం బాధ్యత మరువని,…

పసి కన్నీరు!

అమ్మ కోప్పడితే పాప ఏడుస్తూ నాన్న ఒడిని చేరేది పాపని లాలించి అమ్మని కసిరేవాడు నాన్న! నాన్న కసిరినప్పుడు అమ్మ దగ్గరకి ఏడుస్తూ వెళ్తే “నా తల్లే!”…

ప్రభాసమాయె!

సిలికానాంధ్ర మనబడి అమెరికాలో ఉన్న పిల్లలకి తెలుగు నేర్పడానికి విశేషమైన కృషి చేస్తోంది. కేవలం తెలుగు రాయడం, చదవడం, మాట్లాడడం నేర్పడమే కాక తెలుగు సాహిత్యాన్ని, సంస్కృతిని…

పూయక రాలిన పువ్వు!

నువ్వు హిందువువనో లేక ముస్లిమ్‌వనో నీకు తట్టేలోపు నీ శ్వాస వెచ్చదనం నిన్ను తాకుంటే నువ్వు మనిషివన్న స్పృహ నీకు కలిగి ఉండేది కానీ మసీదులోంచి వినబడే…

“ఇంద్ర” కందాలు!

సిలికానాంధ్రా  మనబడిలో ఈ మధ్య “ప్రభాసం” తరగతికి పాఠాలు చెప్పడం మొదలెట్టాను. దాంతో చాన్నాళ్ళ తరువాత అలంకారాలూ, ఛందస్సూ, తెలుగు పద్యాలూ చదివే అవకాశం కలిగింది. పద్యం…

మూకం కరోతి వాచాలం!

“మూకం కరోతి వాచాలం”  భగవద్గీత ప్రార్థనా శ్లోకాల్లో ఒకటి. ఆ శ్లోకానికి సాధారణంగా చెప్పే అర్థం ఇది: మూకం కరోతి వాచాలం, పంగుం లంఘయతే గిరిమ్ యత్కృపా…

ఎవరికీ అందని లెక్క!

లెక్కల్లో మునిగి తేలే వాడికి ఎప్పటికీ తేలని చిక్కే! ఏ లెక్కలూ లేని వాడే సున్నాలో కూడా సుఖంగా ఉంటాడు! జీవితంలో లెక్కలు తప్పవు కానీ లెక్కలే…